Aanbod voor scholen
De Brede School Culemborg biedt diverse binnenschoolse activiteiten voor basisscholen uit Culemborg aan. Op deze pagina vindt u een overzicht van de lespakketten en activiteiten die worden aangeboden tijdens de binnenschoolse lessen. Daarnaast wordt de inschrijfprocedure toegelicht.

Cultuur
Er is een leerlijn cultuureducatie opgezet voor de Culemborgse basisscholen, waarbij culturele en Natuur- en Milieueducatie partners samenwerken. Deze partners hebben gezamenlijk lespakketten ontwikkeld en zetten vakdocenten in voor gastlessen. De vakdocenten van de leerlijn cultuureducatie laten kinderen kennis maken met onder andere beeldende, muziek en erfgoed lessen. Deze lessen worden op school gegeven maar ook op locaties zoals het Elisabeth Weeshuis Museum of Bibliotheek Rivierenland Culemborg.

Omgevingseducatie en talentontwikkeling
Omgevingseducatie en talentontwikkeling zijn de twee peilers op het gebied van de leerlijn cultuureducatie. Opeenvolgende jaarthema’s beginnen bij het kind zelf, waarna de wereld steeds groter wordt. Kinderen worden tijdens de binnenschoolse lessen bewust gemaakt van de fysieke en sociaal-culturele omgeving waarin zij zich bevinden en hopen zo dat kinderen het eigen karakter leren kennen en ontwikkelen. Door de binnenschoolse lessen kunnen kinderen hun interesses en talent ontdekken. Vervolgens kunnen ze de interesses en talenten verder ontwikkelen tijdens de naschoolse activiteiten, die tevens gegeven worden door de vakdocenten. Dit is meestal een cursus van 7 lessen die in opeenvolgende weken gegeven wordt. 1 keer per schooljaar worden de naschoolse cultuuractiviteiten aangeboden voor de kinderen.

Kerndoelen
Ieder lessenpakket in de leerlijn bestaat uit een combinatie van 2 of meer verschillende cultuurlessen. De kinderen maken tijdens de basisschoolperiode minimaal 2 keer kennis met de verschillende cultuurlessen. De leerlijn sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs die vanuit de SLO zijn opgesteld. De programma’s sluiten aan bij de kerndoelen Taal, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. Tevens staan de relevante kerndoelen per lessenpakket en activiteit vermeldt.

Basispakket en extra programma’s
De lespakketten worden gedurende het schooljaar aangeboden in 5 blokken van 6 weken. Hieronder vindt u een overzicht van de leerlijn cultuureducatie Brede School Culemborg:

Ook is er voor sport een leerlijn opgezet voor de Culemborgse basisscholen. Het bewegingsonderwijs bij de Culemborgse basisscholen wordt versterkt door één van de vakdocenten vanuit een sportorganisatie. Dit doen zij door een klas 2 opeenvolgende weken een sportles te geven vanuit zijn/haar vakgebied. De verschillende sporten wordt per school 1 keer per 3 jaar aangeboden. Zo maken de kinderen tijdens de basisschooltijd minimaal 2 keer kennis met de verschillende sportactiviteiten. De sportlessen van de vakdocent worden gegeven tijdens de reguliere gymtijden van de scholen. Er zullen 2 tot 3 verschillende sporten per jaar worden verzorgd per school. Net als binnen de leerlijn cultuureducatie kunnen de kinderen de interesses en talenten ontdekken voor een bepaalde sport. Ook hierbij kunnen de interesses en talenten verder ontwikkeld worden tijdens de naschoolse lessen. Ook bij naschoolse sportactiviteiten gaat het om 7 cursussen die in opeenvolgende weken gegeven wordt. 1 keer per jaar wordt iedere sport aangeboden tijdens de naschoolse activiteit.

 

Thema

Groep

Cultuurdisciplines

Dit ben ik 1 Kikker is Kikker

1 en 2

Theater, Literatuur

Dit ben ik 2 Toen opa een baby was

1 en 2

Erfgoed

Dit ben ik 3 Lena het kippetje

1 en 2

Voeding&Gezondheid

Waar ben ik? 1 Wij gaan op

1 en 2

Muziek, Literatuur, Natuur&Landschap, Media

Waar ben ik? 2 In de luchtballon

1 en 2

Techniek

Het hele jaar rond Willie het Weeskind

3

Erfgoed, Muziek, Voeding&Gezondheid

Hier wonen wij Woningbouw

4

Techniek & Duurzaamheid, Beeldende Vorming, Media

Onze stad 1 Dirk, leven in een Middeleeuwse Stad

5

Erfgoed, Media, Theater

Music4Kids

6

Muziek

Typisch NL 1 Struinen in de uiterwaard

6

Natuur & Landschap, Vormgeving

Typisch NL 2 Veelkleurig Nederland

6

Erfgoed, Media, Voeding & Gezondheid

Overal en altijd 1 Beeldenstorm in Culemborg

7 en 8

Erfgoed, Beeldende Vorming, Taal, Theater

Overal en altijd 2 Waterland

7 en 8

Natuur&Landschap, Vormgeving

Overal en altijd 3 Tolerantie & vrijheid, WOII in Culemborg

8

Erfgoed, Techniek, Media, Beeldende Vorming

Inschrijven
Het Natuur- Milieueducatie aanbod kan het hele jaar door afgenomen worden.
Het overige aanbod wordt 1 keer per jaar gepland. Dit gebeurt in mei/juni van ieder schooljaar. De coördinator van de Brede School Culemborg komt bij de scholen langs om samen met de directeur of leerkracht een planning voor het nieuwe schooljaar te maken. Het rooster wordt in een systeem ingevoerd. Alle leerkrachten krijgen  een bevestigingsmail van de afgenomen lessen. Ook kunnen zij achter de site zien, wanneer de lessen gepland staan (inlogcodes en wachtwoorden zijn voor alle 3 de roosters hetzelfde).